Vad är skillnaden mellan RGB och CMYK?

Du som någon gång har öppnat program som Adobe Photoshop eller Adobe Illustrator har säkert stött på begreppen RGB och CMYK. Här ska jag gå in på skillnaderna mellan dessa två och när man använder vilken.

Vad är RGB och CMYK?

Först och främst är både RGB och CMYK förkortningar, där:

  • RGB = Röd, Grön och Blå.
  • CMYK = Cyan, Magenta, Gul (Yellow) och Svart (BlacK).

RGB och CMYK är olika färgmodeller som används för olika ändamål.

RGB som färgmodell

RGB är en additiv färgmodell där vit skapas genom att alla tre färger adderas och svart återfås genom att ingen färg läggs till. Några användningsområden för RGB är inom TV-apparater, datorskärmar och mobiltelefoner. Ända sedan de gamla tjock-TV-apparaterna har RGB varit färgmodellen som använts. Till och med de nya och moderna OLED-skärmarna bygger på RGB. Exempelvis använder vissa OLED-skärmar staplade pixlar för röda, gröna och blå led-dioder.

CMYK som färgmodell

CMYK är en subtraktiv färgmodell. Inom CMYK återfås vitt genom att ingen färg läggs till, tänk ett vitt papper som ska färgas. Om ingen färg appliceras på det vita papperet får man vitt.

Med subtraktiv färgmodell menas att vitt är basen man jobbar mot och det gäller sedan att reducera mängden färg från det vita. Du minns väl att man fick vitt inom RGB genom att lägga ihop rött, blått och grönt? I CMYK reduceras istället RGB färgerna från det vita papperet. Varför det är just färgerna i CMYK beror på att:

  • Vitt med mindre rött = cyan.
  • Vitt med mindre grönt = magenta.
  • Vitt med mindre blått = gul.

Färgerna CMYK maskerar därför mängden av rött, blått och grönt ljus som reflekteras från den vita ytan. Som du kanske redan har listat ut används CMYK inom tryckteknik så som hos skrivare och tryckmaskiner. En kombination av cyan, magenta och gul ger en mörkgrå ton. Därför har man lagt till svart för att spara på bläck och dessutom kunna skapa en mörkare svart nyans.

Alla dagstidningar, och annat som trycks för den delen, önskar se bilder med CMYK färgmodellen för att grafiken ska kunna tryckas på korrekt sätt.

I vilka sammanhang används RGB och CMYK?

Så i vilka sammanhang ska man använda RGB respektive CMYK? Inom grafisk design arbetar man med RGB för digitala produkter, där slutprodukten ska visas på en skärm. Så när du redigerar bilder behöver du veta om bilden ska tryckas på papper eller visas på en skärm. Man arbetar dock alltid med bilder i RGB och konverterar sedan till CMYK för att det ska bli tryckt på korrekt sätt. Eftersom din skärm visar RGB kommer bilderna att se annorlunda ut när du konverterar dem till CMYK, men det är inget att oroa sig för. Kom ihåg att inte redigera bilderna i färgläge CMYK bara. För då kommer du få oväntade resultat när bilden väl ska tryckas.