De fem kategorierna av typsnitt för grafiska design

Om du vill leva vidare som en lyckligt ovetande person som inte irriterar sig på typsnitt ska du sluta läsa här. Om du däremot vill lära dig mer om typsnitt och vilka fallgropar man ska undvika, så för all del sitt kvar. Men ett varningens finger, ditt liv kommer aldrig bli sig likt igen.

Typsnittens fem kategorier

Alla typsnitt kan delas upp i fem relativt tydliga kategorier och dessa fem kategorier är:

  • Serif
  • Sans Serif
  • Modern
  • Display
  • Script

Serif

Bland typsnitten i kategorin serif finner vi, exempelvis: Times New Roman, Trajan, Baskerville och Georgia. Varför gruppen kallas serif är för att bokstäverna har något som kallas “seriffer”. Seriffer är avslutande streck i bokstavens bas och topp. Om du föreställer dig den gemena varianten av bokstaven “L” så ser du ett vertikalt streck framför dig. Med ett typsnitt av typen serif har detta raka streck även någon variant av fot och “hatt”. Helt enkelt korta horisontella streck i toppen och basen.

Sans Serif

Typsnitt som ingår i Sans Serif är exempelvis: Helvetica, Franklin Gothic, Calibri och Myriad. Det som kännetecknar typsnitten inom sans serif är att dessa saknar seriffer. Ordet “sans” kommer från det franska språket och betyder “utan”. Så sans serif är helt enkelt utan seriffer. Få tips om hur du skriver bättre rubriker på din egna blogg rekommenderar jag att du läser vidare via länken.

Modern

Modern är inte nödvändigtvis moderna typsnitt. Namnet på denna kategori har sitt ursprung i 1700-talet och utvecklingen av bättre papperskvalitet i kombination med bättre tryckmetoder. Man kunde med hjälp av de nya teknikerna trycka typsnitt på helt nya vis. Kategorin modern kännetecknas därför av bokstävernas variation mellan tjocka och smala beståndsdelar i kombination med höga bokstäver och användandet av seriffer.

Till modern hör exempelvis följande typsnitt hemma: Bedini, Edition Regular, Rundfunk och Dubiel.

Display

Typsnitt inom display hittar vi, exempelvis: Cooper, Spaceage Round, Valencia och Giddyup. Det som kännetecknar display-typsnitt är att de är mer expressiva och ombytligt designade. Ett bra exempel på ett sådant typsnitt är Manchester Uniteds lagtröjor, där tröjorna bär texten “Fly Emirates” som är en variant av display-typsnitt.

Script

Script är ofta skrivstilsliknande typsnitt. Typsnitten är ofta skapade för hand där bokstäverna har karakteristiska utsvängande bågar och extra dekorationer. Typsnitt inom script sammankopplas ofta med bröllop och festligheter. På den här sidan om bröllop hittar du direkt ett exempel på typsnitt av typen script.

Inom script hittar vi typsnitt som: Bickham Script, Edwardian Script och Lavanderia.

Vilken kategori av typsnitt passar när?

Alla dessa olika kategorier lämpar sig inte för samma ändamål. Till exempel är det inte många som skulle vilja läsa en lång text skriven med ett typsnitt från kategorin script. Det skulle både bli svårt att läsa och jobbigt åt ögonen i längden.

Rubriker

Till rubriker går det bra att använda alla typer av typsnitt. Fundera på vad ditt typsnitt förmedlar för känsla.

Brödtext

Håll dig till serif eller sans serif. Lätt att läsa går före allt annat.

Fallgropar

När du väljer typsnitt se till att bokstäverna är jämnt spärrade! Många gratis-typsnitt är avståndet mellan bokstäverna olika, dvs ojämnt spärrade. När du väl börjar lägga märke till detta kommer ditt liv aldrig bli sig likt igen.