Designprocessen när man jobbar med kunder

För dig som har läst någon designkurs i skolan blir det här inlägget till viss del en repetition för dig. Jag kommer nämligen gå igenom designprocessen vid grafisk design när man jobbar med kunder. Men oavsett om du lärt dig detta tidigare, är det alltid bra att friska upp minnet och jag kommer säkert bidraga med något som du inte kände till tidigare. Så sitt kvar!

Designprocessens fyra faser

När man designar något grafiskt bör man gå igenom fyra faser innan man når den slutliga produkten. Dessa fyra faser är:

  • Behov
  • Idéer
  • Utveckling
  • Genomförande

Klara och tydliga steg alltså! Men vad bör du som designer tänka inom respektive fas?

Behov – grafisk design

Det här är den första fasen i designprocessen. I den här fasen gäller det att ta reda på allas behov, både dina egna men även kundens och målgruppens.

För dina egna behov behöver du ta reda på om du besitter rätt kompetenser för att genomföra projektet. Om du inte gör det behöver du kanske samarbeta med andra grafiska designers eller i värsta fall, tacka nej till uppdraget. Men var absolut inte för tuff mot dig själv. Att vara grafisk designer innebär ofta att man är väldigt självkritisk! Det är hälsosamt att utmana sig själv och om projektet känns lite läskigt kan det innebära att du kommer att utvecklas som grafisk designer.

Lyssna på kundens behov, vad är det denne vill uppnå med projektet? Utvärdera hur du ska gå tillväga för att genomföra projektet.

Gör användarstudier! Du måste ta reda på vad som fungerar och vad målgruppen vill ha – helt enkelt vad målgruppens behov är. Att undersöka målgruppens behov kan gå till på flera sätt. Till exempel kan det handla om att genomföra intervjuer eller låta målgruppen identifiera positiva eller negativa saker med befintlig design.

Genom att göra användarstudier kommer du få mycket användbar information. Resultatet från användarstudierna kan visa sig gå emot kundens behov. I dessa fall, presentera datan från studierna för kunden och visa på att det här är den rätta vägen att gå! Kolla till exempel på hur Expressen arbetar med användbarhet med hjälp av en art director och hur ofta de stämmer av användartester.

Idéer

När första steget är genomfört är det dags att komma på idéer. När man är i idé-fasen finns inga dåliga idéer! Huvudregeln är att inte censurera dig och skriva upp alla idéer.

Kolla sedan igenom alla dina idéer och se om du kan kombinera dem eller om vissa går att använda direkt.

Utveckling

I den här fasen ska du utveckla din idé. Testa den på din målgrupp och se om den skulle fungera.

Genomförande

Du är nu redo att genomföra ditt projekt inom grafisk design. En naturlig del i den här fasen är att du utvärderar slutresultatet när det väl är färdigt.

Lycka till!