Tidlös grafisk design med gyllene spiralen

När jag designar något inom grafisk design försöker jag i största mån använda mig av gyllene spiralen. Med hjälp av gyllene spiralen är man säker på att designen blir välbalanserad och tilltalande och med det – även tidlös. Men vad är den här magiska gyllene spiralen för något? Det ska du få reda på.

Gyllene snittet

Gyllene spiralen har ett tydligt samband med gyllene snittet och därför ska jag inleda med att berätta om gyllene snittet.

Vad är gyllene snittet?

Gyllene snittet betecknas med den grekiska bokstaven Φ (versal) eller φ (gemen), uttalas “fi”. Det gyllene snittet handlar om proportioner och anses vara ett skönhetsideal. Därför försöker man uppnå dessa proportioner eftersom det man skapar upplevs då vara välkomponerat och skönt. Det är även därför gyllene snittet används inom arkitektur, konst, grafisk design och återfinns även i naturen.

Hur hittar jag rätt proportioner?

Om du har en linje och ska hitta punkten för gyllene snittet, gör du detta genom att:

  • Dividera den längre sträckan med den kortare och resultatet ska bli = 1,618.

Det här är ett tal som är bra att lägga på minnet. Som en förenkling inom fotografering, brukar man tala om tredjedelsregeln. Att man skapar en välbalanserad- eller skön bild genom att placera modellen en tredjedel in i bilden. Vid användande av denna förenkling får man inte exakt gyllene snittet, men nära på. För att ge ett exempel: låt säga att vi har en sträcka på 3 meter, då skulle en tredjedel bli 1 meter. Vid samma beräkning enligt ovan skulle detta ge:

  • Den längre sträckan skulle bli 3 – 1 = 2 m.
  • Den kortare sträckan skulle bli = 1 m.
  • Därför skulle värdet vid division bli: 2 / 1 = 2.

Den korrekta punkten för gyllene snittet skulle vara:

  • Den längre sträckan = 1,854 m.
  • Den kortare sträckan = 1,146 m.
  • Där talet vid division blir = 1,854 / 1,146 = 1,618

Som du kan se är vi relativt nära 2 meter med 1,854 meter. Det finns hemsidor som beräknar gyllene snittet åt dig automatiskt som du kan ta hjälp av.

Fotografi med gyllene snittet skapar reaktioner

En bild från nyårsafton skapar rubriker i tidningar och på internet. Det kan se ut som en helt vanlig nyhetsbild men den har skapat reaktioner just på grund av gyllene snittet och gyllene spiralen. Om du tittar bland bilderna i bildspelet hittar du en illustration av den gyllene spiralen som jag ska gå in på nu.

Den gyllene spiralen

Den gyllene spiralen är ett mäktigt verktyg att använda vid grafisk design. Dels kan du dela upp den gyllene spiralen i gyllene rektanglar och på så vis hitta rätt proportioner mellan olika element i din design. Men dessutom kan du använda linjerna i spiralen till att få “rätt böjning” på rundade element. Genom att använda den gyllene spiralen som en mall, är du säker på att just din design blir tilltalande för åskådaren! Mycket av dessa tekniker kan användas för stora turneringar i t.ex. fotboll som Euros där mycket design och fotogafi används för marknadesföringen